การชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนศรีนครินทร์ (ซีคอนสแควร์)

เลขที่บัญชี 164-289801-9

วิธีการชำระเงิน

  1. โปรดตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดไว้ก่อนทำการชำระเงิน
  2. ทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทางที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ในการชำระเงิน
  3. กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ แจ้งผ่านทางอีเมล์ [email protected] หาก
    ทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว จะทำการยืนยันการชำเงินกลับไป
  4. ผู้แจ้งชำระเงินสามารถแจ้งเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ในแบบแจ้งชำระเงินด้านล่าง ทางทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบ และติดต่อเพื่อยืนยันการชำระเงิน

แบบแจ้งชำระเงิน

Loading