ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ในตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

fulltime / part time

คุณสมบัติ

✔ การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
✔ วุฒิการศึกษาทุกสาขา
✔ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
✔ ชอบการคิดวิเคราะห์ และทำงานอย่างเป็นระบบ

นักจัดทำแผนธุรกิจ

fulltime / part time

คุณสมบัติ

✔ การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
✔ วุฒิการศึกษาทุกสาขา ที่เกี่ยวข้อง
✔ ความสามารถด้านการวิเคราะห์แผนการตลาด
✔ ชอบการเรียนรู้ และติดตามกระแสการตลาด

พนักงานคีย์ข้อมูล/พิมพ์งาน/ถอดเทป

fulltime / part time

คุณสมบัติ

✔ ไม่จำกัดระดับการศึกษา
✔ วุฒิการศึกษาทุกสาขา
✔ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์
✔ ทำงานละเอียดรอบคอบ และรวดเร็วเป็นระบบ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนาม

fulltime / part time

คุณสมบัติ

✔ การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
✔ วุฒิการศึกษาทุกสาขา ที่เกี่ยวข้อง
✔ ความสามารถด้านการสื่อสารและการเข้าสังคม
✔ อัธยาศัยดี สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วประเทศ

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Loading