บริการเขียนแผนธุรกิจธนศาสตร์ รีเสิร์ช เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) บริการวิจัยองค์กร วิจัยการตลาด วิจัยสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ประเมินโครงการวิจัย ด้วยทีมนักวิจัยคุณภาพสูง แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน วิจัยส่วนบุคคลรวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบวงจรเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ บริหารฐานข้อมูลอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ใครก็ตามที่กำลังมองหาทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของราคาที่ยุติธรรม

บริการจัดทำแผนธุรกิจด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายหลากวงการพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยสร้างสร้างแผนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง เพื่อนำไปสร้างธุรกิจจริงขึ้นมา นำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ขอระดมเงินจากนักลงทุน หรือใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่องานและนำเสนอแก่ผู้ติดต่อ เป็นต้น โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเขียนแผนธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งการตลาด การเงิน การปฏิบัติงานแบบครบวงจร เพื่อให้คุณเห็นภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเริ่มต้นกิจการ ขยายกิจการ หรือการขอใบอนุญาติต่าง ๆ การจัดทำแผนธุรกิจขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพื่อเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ จะได้ทราบจุดยืน ณ ปัจจุบันของตนเอง และพยาการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้านวิสัยทัศน์ของผู้นำ การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ การวิเคราะห์กลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy..) รวมถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล วางแผนความเสี่ยง เพื่อธุรกิจมีแผนสำรอง เป็นต้น

เรามีแพ็คเก็จในการที่จะทำแผนธุรกิจ
ไว้บริการท่านมากมายหลากหลายรูปแบบ เช่น

แผนธุรกิจธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs)

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาแผนธุรกิจในระดับพื้นฐานเพื่อต้องการนำเสนอภาพรวมธุรกิจ หรือนักลงทุนที่มีทุนทรัพย์ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจอย่างไร แพ็กเกจแผนธุรกิจทั่วไปจะนำเสนอข้อมูลไปให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กแบบครบวงจร

ข้อมูลที่ได้รับ

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
 • วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
 • กระบวนการดำเนินงาน
 • แผนการเงิน
 • แผนการตลาด
 • แผนทรัพยากรมนุษย์
 • แผนความเสี่ยง

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจแล้ว
กำลังมองหาการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ

สำหรับลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจไปแล้วในระยะเวลา 1-3 ปีเป็นอย่างน้อย และต้องการสร้างข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการกู้คืนและจัดการด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังมีความครอบคลุมไปยังการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อช่วยในการผลักดันองค์กรในเชิงกลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี ที่ทำให้เกิดการต่อยอดจากแผนธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นได้

ข้อมูลที่ได้รับ

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
 • วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
 • กระบวนการดำเนินงาน
 • แผนการเงิน
 • แผนการตลาด
 • แผนทรัพยากรมนุษย์
 • แผนความเสี่ยง

หมายเหตุ: แพ็กเกจนี้จะมีการดำเนินการวิจัยแบบ Organization Focus เพื่อศึกษาข้อมูลภายในเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต แล้วนำมาสร้างในส่วนแผนการดำเนินการลงทุนที่เหมาะสม

แพ็กเกจสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
เพื่อใช้ยื่นเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือขอกู้ หรือการทำธุรกรรมสำคัญ

สำหรับบริษัทที่มีสเกลการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่และต้องการเติบโตด้วยวิธีการต่างๆ อย่างการขอกู้ปริมาณมาก การยื่นเข้าตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงการทำธุรกรรมสำคัญ แผนธุรกิจและแผนในอนาคตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปและเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจได้

ข้อมูลที่ได้รับ

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
 • วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
 • กระบวนการดำเนินงาน
 • แผนการเงิน
 • แผนการตลาด
 • แผนทรัพยากรมนุษย์
 • แผนความเสี่ยง
 • ผลการวิจัยที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับ Organization Focus เพื่อใช้ในการสร้าง
  • แผนการลงทุน
  • กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ
  • พัฒนากลยุทธ์ส่วนต่างๆ ของธุรกิจ
  • กำหนดตำแหน่งทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่
  • กำหนดเป้าหมายทางการเงินใหม่
  • กำหนดแผนการดำเนินงานใหม่
  • แผนการสื่อสารการตลาด
  • กลยุทธ์การเติบโต