บริการด้านงานวิจัย

ธนศาสตร์ รีเสิร์ช เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) บริการวิจัยองค์กร วิจัยการตลาด วิจัยสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ประเมินโครงการวิจัย ด้วยทีมนักวิจัยคุณภาพสูง แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน วิจัยส่วนบุคคลรวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบวงจรเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ บริหารฐานข้อมูลอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ประเภทของบริการด้านงานวิจัย

บริการให้คำปรึกษาวิจัย

จัดทำวิจัย แก่บริษัท หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือวิจัยส่วนบุคคล ตั้งแต่กระบวนการออกแบบการวิจัย

บริการสอนการทำวิจัย

บริการผู้ช่วยวิจัย,เก็บแบบสอบถามออนไลน์-ออฟไลน์,สัมภาษณ์กลุ่ม-สัมภาษณ์เดี่ยวทั่วประเทศ

ใครก็ตามที่กำลังมองหาทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของราคาที่ยุติธรรม

บริการงานวิจัยครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบการวิจัย ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คีย์และวิเคราะห์ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิเช่น SPSS LISREL AMOS SAS STATA เป็นต้น

บริการงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (สำรวจ) เชิงคุณภาพ (สัมภาษณ์) วิจัยแบบผสมผสาน (วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ) วิจัยแบบทดลอง หรือวิจัยเชิงสังเคราะห์ เป็นต้น

ด้วยทีมงานนักวิจัยมืออาชีพปริญญาเอกด้านบริหาร ด้านสถิติ ด้านการศึกษา ด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ กว่า 30 ท่าน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ คอยให้คำปรึกษางานวิจัย ช่วยให้งานออกมามีคุณภาพและรวดเร็ว

รวมถึงทีมลงพื้นที่ภาคสนามของบริษัทเองประจำภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก และตะวันตก เก็บข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง คุณภาพดี ด้วยประสบการณ์หัวหน้าภาคสนามกว่า 20 ปี

ทุกขั้นตอนของการวิจัย รับรองได้เลยว่าทุกปัญหาของการวิจัย ไม่ว่าจะขั้นตอนไหน จะเป็นขั้นตอนที่ง่าย เป็นขั้นตอนที่เล็ก และผลงานออกมาดีแน่นอน เราบริการในการให้คำปรึกษาในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นแขนงการวิจัยบริหาร วิจัยกฎหมายและการเมือง วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยการแพทย์ วิจัยพยาบาล วิจัยสาธารณสุข วิจัยการท่องเที่ยวและโรงแรม วิจัยสังคมศาสตร์ วิจัยการศึกษา เราก็มีบริการท่านทุกประเภทงานวิจัย ดังต่อไปนี้

บริการด้านงานวิจัย