คอร์สวิจัย

หลักสูตรพัฒนางานวิจัย
คอร์สวิจัย / โค้ชวิจัย / สอนวิจัย

หลักสูตรวิจัย อบรมวิจัย สอนการทำวิจัย หลักสูตรการใช้โปรแกรม

บริษัท ธนศาสตร์ อินโนเวทีฟ รีเสิร์ช จํากัด เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) สถาบันสอนวิจัย สำหรับหน่วยงานรัฐ เอกชน และวิจัยส่วนบุคคล ที่ต้องการพัฒนาความรู้นักวิจัยในองค์กร เรียนเข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง ลดต้นทุนการจ้างบริษัทวิจัยภายนอก พร้อมบริการที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยมืออาชีพ ลงพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบวงจรเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ บริหารฐานข้อมูลอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร