บริการเข้าเล่ม ปริ้นงาน

ธนศาสตร์ รีเสิร์ช เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) บริษัทก็อปปี้ปริ้นท์ บริการปริ้นท์ ถ่านเอกสาร เข้าเล่มปกอ่อน ปกแข็ง ปกหนังวิทยานิพนธ์เหมาทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงาน กำลังผลิตสูง ส่งงานตรงเวลา บริการรับงานออนไลน์ ผ่านไลน์ อีเมล์ จัดส่งไปรษณีย์ kerry flash รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบวงจรเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ บริหารฐานข้อมูลอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

บริการจัดรูปเล่ม

จัดฟอร์แมตตามแบบฟอร์มขององค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัย งานวิชาการถือเป็นผลงานที่ควรถูกต้องตามเกณฑ์ของแต่ละองค์กร เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ งดงาม เรียบร้อย เพราะว่าผลงานต่างๆนั้น ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า

องค์กร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดวาง format ที่แตกต่างกันไป ทั้งเรื่องของแบบอักษร ขนาดตัวอักษร การเว้นวรรค การจัดย่อหน้า การอ้างอิง หรือ การเขียนบรรณานุกรม ฯลฯ ล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยการจัดรูปเล่มที่ดี และถูกต้องด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นหากอยากให้การจัดรูปเล่มงานวิจัย งานเอกสารของท่าน มีฟอร์แมตตามแบบฟอร์มที่กำหนดนั้น เราพร้อมในการบริการท่าน เราเป็นผู้ช่วยท่านได้ในขั้นตอนนี้ รูปแบบการจัดรูปเล่มที่นิยม อาทิเช่น APA Oscola EndNote iThesis การจัดรูปเล่ม มีความละเอียด ต้องทำอย่างเป็นลำดับ แต่ละขั้นตอนควรให้ใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้ตัวอักษร การเยื้องหน้ากระดาษ การจัดตัวหนา ตัวบาง การใช้ตัวเอียง การจัดตาราง การจัดวางภาพประกอบ การใช้ชื่อเรียกบุคคล หรือการจัดอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ เป็นต้น

เราใส่ใจทุกรายละเอียด พิถีพิถันทุกหน้ากระดาษ

บริการเข้าเล่ม

ขั้นตอนสุดท้ายผลงานต่างๆ คือ การทำรูปเล่มออกมาให้สมบูรณ์ ธนศาสตร์ มีบริการครบวงจร บริการงานวิจัย แผนธุรกิจ ออกแบบสอบถาม คีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล พิมพ์เอกสาร แปลภาษา ถอดไฟล์เสียง จัดรูปเล่ม และปริ้นท์เอกสาร พร้อมทั้งเข้าเล่มตามฟอร์มต่างๆ

รูปแบบการเข้าเล่ม

  • เข้าเล่มปกแข็ง
  • เข้าเล่มปกอ่อน
  • เข้าเล่มกระดูกงู
  • เข้าเล่มสันเกลียว